Het aanstaande bruine kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB heeft niet zoveel op met cultuur blijkt uit het Hoofdlijnenakkoord en de bijbehorende budgettaire bijlage. Vooral de verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21% voor boeken valt slecht bij de organisaties in deze tijden van ontlezing. De CPNB, KBb en Gau laten in een reactie weten dat de gepresenteerde plannen wat tegenstrijdig zijn. Aan de ene kant vinden de onderhandelaars dat leesvaardigheid heel belangrijk is, aan de andere kant maken ze boeken en kranten veel duurder. In een gezamenlijk persbericht staat het volgende:

De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zijn zeer bezorgd over de voorgenomen verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21% op boeken per 1 januari 2026. Dit zal tot een prijsverhoging leiden en een daling van de verkoop. En dat in een tijd waarin het belang van lezen door iedereen onderkend wordt en de leesvaardigheid onder druk staat. In het vandaag gepresenteerde hoofdlijnenakkoord staat zelfs dat leesvaardigheid absolute prioriteit krijgt en ook het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid een kerntaak wordt van de Hoger Onderwijs kennisinstellingen.

Voor deze leesvaardigheid is het Nederlandse boek de basis.

Dit is in essentie een buitengewoon slechte maatregel, we moeten er met zijn allen voor zorgen dat lezen zo laagdrempelig voor iedereen beschikbaar blijft. Een verhoging van het btw-tarief past daar niet bij.