Met spanning werd uitgekeken naar het Hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB. Wij waren vooral benieuwd naar de opmerkingen over kunst en cultuur. Het woord cultuur wordt echter alleen in een bepaalde context gebruikt:

* Onze boeren, tuinders en vissers moeten gekoesterd worden, omdat ze belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en het Nederlandse cultuurlandschap, en onlosmakelijk onderdeel zijn van onze Nederlandse cultuur.

* De Nederlandse natuur en ons, door boeren en tuinders gecreëerde en onderhouden, cultuurlandschap is prachtig.

* Het voortbestaan van de Nederlandse visserij is cruciaal voor Nederland. Daarom wordt de visserijsector maximaal ondersteund bij het krijgen van een toekomstbestendige vloot. Vissers horen bij de Nederlandse cultuur en er wordt alles aan gedaan om voor de vissers te vechten.

Het woord ‘kunst’, laat staan ‘literatuur’ komt niet voor in het Hoofdlijnenakkoord.

Een toevoeging van onze medewerker Wiebren Rijkeboer:

Het woord cultuur komt wél voor in de budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord. Het lage btw-tarief voor cultuur (‘culturele goederen en diensten’) wordt namelijk (met uitzondering van bioscopen en dagrecreatie) afgeschaft. Dus musea, muziek- en toneeluitvoeringen, lezingen en optredens door uitvoerende kunstenaars gaan alle naar 21% btw. Vond Wilders (met in het kielzog de VVD) toch altijd al een linkse hobby…

Pieter Omtzigt zegt in het AD:

De NSC-leider ‘vindt het niet leuk’ dat de btw op boeken en kranten omhoog gaat. ,,Dat had ik zelf niet bedacht. Maar ja, je krijgt er soms ook iets voor terug.”

Toch een ijzersterk argument om de ontlezing tegen te gaan.

Verderop in de bijlage komen we ook nog deze opmerking tegen:

De fiscale regelingen rond giften (giftenaftrek IB, Vpb en geven uit de vennootschap) worden de komende jaren beperkt. Een eerste stap wordt gezet in 2025, per 2028 wordt de giftenaftrek in de IB geüniformeerd waarmee verschillende giften gelijk worden behandeld.

Dat kan ook nadelig zijn voor culturele instellingen, want een gift aan culturele ANBI levert nu nog extra voordeel op.