Nieuws dat je niet verwacht: Arjen Lubach krijgt een eredoctoraat van de Open Universiteit vanwege zijn bijdrage aan de wetenschap en samenleving. Op 26 september wordt het eredoctoraat uitgereikt. Op de site van de Open Universiteit wordt de toekenning nader toegelicht:

Met de toekenning van het eredoctoraat wil de Open Universiteit haar waardering tonen voor de onderscheidende bijdrage die Arjen Lubach levert aan het maatschappelijk debat. Zo behandelt hij met name in zijn televisieprogramma’s De Avondshow en Zondag met Lubach vaak ingewikkelde thema’s uit de samenleving op een humoristische, heldere en makkelijk te begrijpen manier. Met filmpjes, bijvoorbeeld over of Europa zich wel kan verdedigen, over waar al het water (door veel regen) naar toe moet en over Artificial Intelligence.

Rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens:

‘De manier waarop Arjen Lubach grote maatschappelijke vraagstukken op een open manier en vanuit verschillende invalshoeken bespreekt, vindt de Open Universiteit van grote waarde voor de samenleving. Arjen Lubach onderscheidt zich hiermee van andere media en televisiemakers. Door het gebruik van humor zijn de filmpjes boeiend voor een breed publiek dat zich hierdoor een diepgaand en genuanceerd beeld kan vormen van deze thema’s. Deze manier van het open informeren van de brede maatschappij over complexe kwesties, waarbij de verschillende perspectieven worden belicht, past heel goed bij de filosofie van de Open Universiteit: kennis toegankelijk maken door een laagdrempelig en breed toegankelijke, inhoudelijk gebalanceerde uitleg van maatschappelijke onderwerpen.’

Lubach reageert op Instagram alsvolgt:

Op het lijstje: had m’n moeder dit nog maar kunnen zien 🎓… zeer vereerd en voor een uni-drop-out een bijzonder moment. Ik ga me even a posteriori inschrijven bij Vindicat.

Hieronder een voorbeeld van een uitzending waarin AI aan de orde wordt gesteld: