De rechter, zijn geschiedenis, zijn liefde, zijn overspel en zijn verweer tegen corrumpering Ivan Klíma (Praag, 1931) behoort tot de roemruchte groep Tsjechische schrijvers die in de jaren 1960 en