Mijmeren op afstand Dat er van niet-ingrijpen, het zo kenmerkende uitgangspunt van het daoïsme (taoïsme), een voor anderen soms als grote dreiging ervaren kracht uitgaat, leert de geschiedenis van deze