Een tweede leven Radeloos zijn samenlevingen waarvan de leiders niet meer weten hoe de wereld in elkaar steekt. Geloofsovertuigingen zijn altijd al hét middel gebleken om de collectieve radeloosheid te