Twintigste-eeuwse denkers over fascisme Thomas Crombez, docent kunsttheorie aan AP Hogeschool Antwerpen en Fontys Hogeschool Tilburg, haalde uit het werk van dertien twintigste-eeuwse filosofen datgene wat van belang kan zijn