Arnon Grunberg heeft de Frans Kellendonk-prijs gewonnen. Dat heeft Jaap Goedegebuure, bestuurslid van de Stichting Frans Kellendonk Fonds, vandaag bekendgemaakt.

De Frans Kellendonk-prijs wordt sinds 1993 eens in de drie jaar toegekend aan een Nederlands auteur, bij voorkeur niet meer dan veertig jaar oud, die niet alleen ‘heel goed geschreven werk op zijn of haar naam heeft gebracht, maar ook werk dat blijk geeft van intellectuele onafhankelijkheid en een oorspronkelijke visie op maatschappelijke problematiek,’ aldus de Stichting Frans Kellendonk Fonds. De prijs wordt toegekend door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en is ingesteld ter ere van en nagedachtenis aan de Nederlandse schrijver Frans Kellendonk die in 1990 overleed. Eerdere winnaars waren onder andere Marjolijn Februari (2008), Dirk van Weelden (1999) en Kristien Hemmerechts (1993).