Verzamelen is ook een kunst. Als ik mezelf enige borstklopperij permitteer, kan ik zeggen dat in het bezit ben van de leukste opdrachtexemplaren van de schrijver en Groninger boekverkoper Jacques den Haan. Het rijtje boeken vertelt het verhaal van een huwelijk. Het reisverhaal Rapport aan Jan Friso heeft een handgeschreven opdracht van Jacques aan zijn echtgenote: ‘Voor mijn vrouw en onze vijf goede jaren 17-11-53’. Een duplicaat van hetzelfde boekje bevat de schutbladaantekening: ‘Voor Poe en Moe, die het vijf jaar met hun schoonzoon uithielden. 17 nov. ’53. Jacques’. Enzovoorts, enzoverder. In zijn belangrijke boek over James Joyce staat de opdracht: ‘Voor mijn vrouw en onze vele goede jaren. Jacques. 6 Febr. 1967’. De schrijver was hier de tel misschien kwijt. Nu vraag ik me af of Den Haan zijn uitgever zover kreeg dat elk nieuw boek op de kop af op zijn trouwdag verscheen.