Op vrijdag 17 december zal het oude bureau van Anna Blaman in gebruik worden genomen in Anne Blaman Huis in Leeuwarden. Het bureau kwam in 2008 per toeval in het bezit van het Anna Blaman Huis. De oude werkplek van de schrijfster zou namelijk verkocht worden op een boeldag. Truus Boer, medewerkster van het Anna Blaman Huis zag het bureau op een boerenkar in de regen staan en zei daarover in de Leeuwarder Courant: ‘Verschrikkelijk, echt bijzonder pijnlijk. Moet je nagaan hoe ze met cultureel erfgoed omgaan. Ze hadden gewoon niet in de gaten hoe bijzonder dit bureau eigenlijk was.’ Nadat duidelijk was welk belang eraan gehecht kon worden, werd het bureau grootmoedig aan het archief in Leeuwarden geschonken.

In een feestelijk programma zal op vrijdag 17 december het gerestaureerde bureau onthuld worden door Dolf Verroen. Florette Dijkstra zal iets vertellen over  haar nieuwe boek De onvoltooide en over haar biografie over Anna Blaman, die is opgenomen in het boek Langoureus verlangen en zangeres Plattèl brengt gedichten van Blaman ten gehore die zij op muziek heeft gezet.

Het bureau was lange tijd in het bezit van de familie Olphen die het bureau kreeg van een zwager van Anne Blaman. Dit jaar zijn er verschillende activiteiten geweest rond de schrijfster in het kader van het Anna Blaman-jaar. Tzum berichtte al eerder over het monument dat in Rotterdam is onthuld van de schrijfster.

17 december: Presentatie: Anna Blaman Huis  Noordvliet 11, Leeuwarden, 20:00 uur

(foto’s bureau: Truus Boer)