Onlangs werden op Tzum.info de nominaties van de BNG Nieuwe Literatuurprijs bekendgemaakt. Een van de genomineerden is Ernest van der Kwast met Mama Tandoori. Al eerder liet hij op zijn weblog weten verbaasd te zijn over de nominatie. Met name omdat de prijs bedoeld is voor auteurs die nog niet zijn doorgebroken en juist zijn genomineerde boek zijn doorbraak betekende bij een groter lezerspubliek. In een open brief die hij vandaag heeft verstuurd aan de jury, doet hij een simpel verzoek: ‘Geef de prijs niet aan mij.’

In zijn open brief aan de jury schrijft Van der Kwast:

Ik ben Hem niet, maar ben allerminst gelukkig met mijn nominatie voor de BNG Nieuwe Literatuurprijs. Sterker: Ik wil de prijs niet. Ik heb zeer ernstige bedenkingen over de shortlist. Allereerst omdat er sprake zou zijn van een unanieme beslissing, terwijl enkele juryleden publiekelijk in recensies te kennen hebben gegeven nu niet direct gecharmeerd te zijn van een aantal van de genomineerde titels. Toch vermeldt het persbericht van de BNG-prijs dat de jury ‘met tevredenheid en volledige unanimiteit’ tot haar oordeel is gekomen. Zouden juryleden bezwijken onder de groepsdruk? Is er fysiek geweld gebruikt? Ik kan enkel hopen voor de jury dat mijn moeder hier niets mee te maken heeft.

Volgens het reglement van de BNG Nieuwe Literatuurprijs is de literaire prijs in het leven geroepen voor Nederlandstalige auteurs die jonger zijn dan veertig, die twee of meer literaire prozawerken op hun naam hebben staan en die nog niet doorgebroken zijn en geen grote literaire prijs hebben gewonnen. ‘En daar wringt voor mij de schoen,’ schrijft Van der Kwast in zijn brief van vandaag. ‘Het boek waar ik mee op de shortlist sta, is namelijk naar mijn eigen bescheiden interpretatie nogal succesvol. Inmiddels zijn er 35.000 exemplaren over de toonbank gegaan en zijn de film- en theaterrechten verkocht.’

Van der Kwast eindigt zijn brief met de volgende alinea:

De Nieuwe Literatuurprijs is zeer belangrijk voor jonge schrijvers. Ik heb immers ook zelf aan den lijve mogen ondervinden hoe moeilijk het is om als beginnend auteur de omstandigheden te creëren die het mogelijk maken je volledig te richten op het schrijven. Maar nu zou ik het een gotspe vinden om de prijs te winnen. Daarom dus een ondankbaar en arrogant verzoek aan de jury van de BNG Nieuwe Literatuurprijs: ‘Geef hem niet aan mij.’