Een van de belangrijkste Friese schrijvers is gisteravond overleden: Trinus Riemersma schrijver van onder meer Fabryk, De reade bwarre en Nei de klap is 72 jaar geworden. De schrijver is overleden aan de gevolgen van kanker.

Trinus Riemersma was een schrijver die het zichzelf en zijn publiek niet makkelijk maakte. Zijn grootste kracht is dat hij binnen de Friese literatuur bleef experimenteren met de vorm van de roman en de Friese taal zelf. Hij heeft daarnaast zo’n beetje alle denkbare genres beoefend: romans, verhalen, gedichten, toneel en zelfs een filmscenario. Voor zijn werk ontving hij vijf keer de Rely Jorritsma-prijs en twee keer de Gysbert Japicx-prijs. Drie romans van Riemersma zijn vertaald in het Nederlands: Fabryk (Fabriek), Minsken -Rotminsken (De verwoesting van Leeuwarden) en Nei de klap (Na de klap). Een echte doorbraak naar het Nederlandse lezerspubliek is uitgebleven.

Volgens Doeke Sijens (een neef van de auteur, ‘omkesizzer’) vond Riemersma Minskrotten-Rotminsken zijn beste boek. Sijens vindt De Reade Bwarre het hoogtepunt uit zijn oeuvre. ‘Trinus is op zijn best als hij een vertelling kan combineren met zijn persoonlijke leven en beschouwingen over de Friese literatuur en de Friese beweging.’

Trinus Riemersma is tot op het laatst blijven schrijven. Ook toen hij wist dat hij opnieuw kanker had bleef hij zijn columns voor de Leeuwarder Courant maken. Vijftien jaar geleden kreeg hij voor het eerst te maken met de ziekte. Hij was toen mijn collega bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Een opvallende figuur die zich niets gelegen liet liggen aan de mening van anderen. Ik weet nog hoe ontsteld een collega reageerde op zijn mededeling dat hij kanker had. Vooral de manier waarop hij dat zei was een schok voor haar: hij vertelde het tussen neus en lippen door, aan het kopieerapparaat. En ging toen verder met kopiëren.

Op Tzum.info stond eerder het interview uit de papieren Tzum naar aanleiding van de verschijning van Na de klap.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tbnzX7lUakw[/youtube]