Op 23 maart hebben drie liefhebbers van het werk van Geerten Meijsing, waaronder een Haarlemse notaris, de Stichting Vrienden van de Vorm opgericht. De stichting heeft ten doel ‘het bevorderen van de aandacht voor het werk van de schrijver Geerten Meijsing, het ondersteunen van de schrijver om het creëren van nieuw werk mogelijk te maken en verder al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’.

Een niet onbelangrijke taak van de Vrienden is geld bijeensprokkelen voor Meijsing, wiens financiële situatie al enige tijd precair is. In de statuten van de stichting wordt een opsomming gegeven: subsidies, legaten, erfstellingen. Maar de website meldt dat particulieren met een literair hart ook kunnen helpen: Vrienden doneren 55 euro per jaar en ontvangen in ruil daarvoor een door de stichting uitgegeven nieuw werk van Meijsing. Zogeheten Gouden Vrienden – particulieren met een dikke portemonnee – doneren 55 euro per maand en krijgen in ruil daarvoor een bibliofiele stichtingsuitgave én gratis toegang tot Vormelijke activiteiten. Voor de laatste categorie hebben zich inmiddels 16 gegadigden gemeld.

Vrienden van de Vorm zal in de smaak vallen bij het huidige kabinet, dat de klap van de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector door mecenassen wil laten opvangen. Het is niets nieuws: Achterberg, Boutens, maar ook Boudewijn Büch werden ondersteund door welvarende particulieren, die in de loop van de donaties soms vrienden werden.

Foto: website Vrienden van de Vorm.