Hebbes! Jaren van zoeken en speuren en dan eindelijk het begeerde boek of tijdschrift in handen hebben – dat is het ultieme moment voor de verzamelaar, datgene waarom eigenlijk alles draait. Althans voor mij, als Trotski- en Vaandragertekstenverzamelaar. Ik bevoel de uitgave, lees de tekst waarom het gaat en zet het object in de kast. Soms komt het er nog even uit; zeker kort na verwerving moet het nog regelmatig (voorzichtig! voorzichtig!) bevingerd worden, maar de opwinding ebt snel weg – vaak duurt hij korter dan de zoektocht heeft geduurd.

Om het genot te rekken verdient het aanbeveling om wanneer de nieuwe aanwinst een tijdschrift betreft, ook alle teksten van anderen dan de verzamelde schrijver te lezen. Niet alleen omdat zo de tekst van de geliefde auteur genoten wordt tussen die van tijdgenoten, waardoor hij beter te plaatsen is en ik bovendien bevestigd word in mijn voorkeur (dat is althans de bedoeling); maar ook omdat het voorkomt – heel soms, dat is waar – dat ik een pareltje aantref dat niet aan de pen of schrijfmachine van mijn favoriet ontvlood.

Het geluk zo’n schitterende tekst aan te treffen naast die waarom het mij oorspronkelijk te doen was, had ik bij het doorlezen van ‘kerstnummer 1956’ van het periodiek ptt-bedrijfsbanden. Ik had het kerstnummer aangeschaft, na lang zoeken, vanwege het verhaal op de pagina’s 6 tot en met 8: De prijs, geschreven door C.B. Vaandrager. Op de pagina’s 27 en 28 trof ik een geweldige readymade – die op het moment van lezing nog geen readymade was, maar gewoon een mededeling van de redactie, personeelvereniging of directie; maar die na publicatie hieronder (al betreft het hier slechts een gedeeltelijke publicatie, wegens ruimtegebrek) opeens poëzie is geworden, zeker als ik erbij vermeld dat het een voorpublicatie betreft uit een volgende bundel van mij, Van de straat, die naar verwachting najaar 2012 verschijnen zal (excuses voor de springerige opmaak: het hoort een kolom te zijn, maar mijn geringe computerkennis belet mij om de tekst zowel links als rechts te laten uitlijnen).

Ideeënbus

Beloningen

J.B. te Eindhoven. Aanbrengen van een elektrisch

lampje op de bundelsluitmachine in de Pec’s en

Pd’s.                                                         ƒ 15,–

G. V. te Noorden (Z.H.). Laten vervallen van bij-

lage E Postgids deel I B.                                     ƒ 25,-

N. P. te ’s-Gravenhage. Aanbrengen van een klem

op de handrembedieningshefboom.           ƒ 25,-

W. H. K. te ’s-Gravenhage. Aanduiding in vracht-

auto’s welk rijbewijs vereist is.                 ƒ 10,-

B. B. te Amsterdam. Vervangen zwarte valhelmen

door witte.                                                 ƒ 50,-

N. J. P. B. te Groningen. Verkoop van oude tfntsln

door tfddrn.                                                    ƒ 15,-

H. J. D. te Eefde. Verbetering rijwieltassen        ƒ 10,-

W. v. d. L. te Duiven (Gld.). Wijziging van de

bevestiging van Pitmanarm op de stuurover-

brenging van Bleichert elektrische lorries.          ƒ 25,-

J. J. V. te Hilversum. Wijziging onderzoekapparaat

Tfc 361 P 200.                                          ƒ 40,-

A. G. B. te Vlaardingen. Het voorkomen van be-

schadiging linnen kap van carriers.           ƒ 10,-

H. S. te Haarlem. Monteren van een drukveer

i.p.v. een terugtrekveer aan de koppelingshefboom

van de volkswagen-transporter.                ƒ 25,-

P. S. H. en J. de L. te Amsterdam. Staalband-

breukbeveiliging bij goederenliften.           ƒ 20,-

P. S. H. en J. de L. te Amsterdam. Oliebuffer voor

automatische liftdeuren.                                     ƒ 35,-

P. S. H. en J. de L. te Amsterdam. Snelheidsver-

mindering bij goederenliften.                     ƒ 10,-

P. S. H. en J. de L. te Amsterdam. Dictator voor

liftschuifdeuren.                                        ƒ 25,-

P. J. v. L. te ’s-Hertogenbosch. Aanbrengen van

handgrepen aan de achterzijde van elektro-lor-

ries.                                                           ƒ 15,-

J. T. te Haarlem. Controleren van de aanhang-

wagen-verlichting.                                     ƒ 20,-

J. T. te Haarlem. Verbeterde montage van de ver-

lichting van aanhangwagens.                     ƒ 20,-

J. W. te ’s-Hertogenbosch. Wijziging adreslijst

P 438.                                                        ƒ 10,-

W. J. E. te zevenaar. Wijziging formulier P 70 A

en P 139 B.                                                         ƒ 10,-

J. W. R. te Enschede. Wijziging form. Rps 404.

ƒ 10,-

Karel ten Haaf