Een van de mooiste musea voor boekenliefhebbers is Museum Meermanno in Den Haag. Dat kan al gauw, want Nederland doet niet zoveel aan musea die met boeken of schrijvers te maken hebben. Sterker nog: zelfs museum Meermanno met een onschatbare collectie aan handschriften en unieke drukken wordt bedreigd in zijn bestaan omdat staatssecretaris Halbe Zijlstra een ‘eigen inkomstennorm’ heeft opgelegd van 21,6%, dat is €385.000,-. Aan Aafke Boerma van museum Meermanno stelde Tzum een aantal vragen.

Het museum moet nu een enorm bedrag binnenhalen. Zo’n eerste jaar lukt dat waarschijnlijk wel, maar zijn jullie niet bang dat het het jaar daarna veel moeilijker wordt? Misschien verhoogt de staatssecretaris het bedrag wel weer.

Het museum doet inderdaad zijn uiterste best om dit enorme bedrag dit jaar nog binnen te halen. Om dit te realiseren hebben we de acties Boek zoekt vrouw en wordt er eind november een benefietveiling georganiseerd door Bubb Kuyper. Ook wordt er nog een restauratieproject opgezet. Om de komende jaren ook aan die eigen inkomsten-norm te voldoen, zullen we de actie Boek zoekt vrouw voortzetten. Maar daarnaast zetten we in op meer (betaalde) ontvangsten in het museum (recepties, boekpresentaties, vergaderingen etc.), zijn we trouwlocatie geworden, worden onze museumwinkel en onze horecavoorzieningen op dit moment verbeterd. Alles om meer geld te verdienen. Belangrijk is echter ook dat we de komende jaren ‘breder’ gaan programmeren wat betreft de tentoonstellingen. Jaarlijks zal er een tentoonstelling zijn voor specialisten op het boekengebied, maar jaarlijks ook een meer toegankelijke publiekstentoonstelling. Daaromheen worden dan activiteiten en educatieve activiteiten voor scholen gepland die daarop aansluiten. Dit alles moet meer bezoek en (dus) meer geld gaan opleveren.

Is er eigenlijk wel voldoende steun geweest vanuit de oppositiepartijen? Tot nu toe heb ik geen enkele politieke partij horen opkomen voor Meermanno of heb ik niet goed opgelet?

Wat betreft de politieke steun: GroenLinks, PvdA, SP hebben wel moties ingediend om de voorstellen van Zijlstra in ieder geval gefaseerd in te voeren en niet de peiljaren 2010 en 2011 te handhaven. Deze moties zijn allemaal van tafel geveegd. In het openbare debat mis ik sowieso mensen die opkomen voor de musea. Alles wat nu gesloten wordt kan niet meer worden opgebouwd. Ook als Meermanno zou moeten sluiten voor publiek en nog uitsluitend als depot zou blijven bestaan (de Doornroosje-constructie), dan kost het jaren en heel veel geld om de organisatie en know how weer op te bouwen. De politiek schijnt in de naïeve veronderstelling te verkeren dat er dan een mecenas komt of een samenwerkingspartner die het museum dan weer ‘wakker’ kust.

Hoe gaat het op dit moment met de acties? Al veel bijdragen toegezegd?

Het gaat goed met de acties. We krijgen veel positieve reacties en ook geld binnen. Wel moeten we beide acties nog veel beter onder de aandacht brengen van ons publiek en onze relaties. Dat kost veel inspanning, maar we zetten onze schouders eronder.

(CP)

Wie meer wil weten over de acties kan hier kijken hoe hij mee kan doen.