Wie wordt de opvolger van Tom Lanoye? Nog negen dagen kan iedereen zinnen insturen voor de Tzum-prijs 2011.

Voorwaarden:

– De zin moest staan in een oorspronkelijk Nederlands prozawerk dat in boekvorm voor het eerst is gepubliceerd in 2010 (geen eigen beheer-uitgaven).

– Iedereen mag inzenden, iedereen mag meer dan 1 zin inzenden.

– Inzendingen voorzien met het citaat en bladzijdenummer te vermelden.

– De deskundige jury mag zelf ook zinnen toevoegen. Bij meer dan drie genomineerde zinnen uit één boek kan de jury een voorselectie maken.

– Vermeld uw eigen naam en adres. Uw naam wordt ook genoemd als inzender bij de nominatie.

Onder de inzenders worden drie exemplaren verloot van de dichtbundel Vallende mannen van Coen Peppelenbos.

Einddatum inzending: 31 augustus

Nomineer direct hier.

De nominaties tot nu toe zijn hier te vinden.