Beste redactie,

Ter info:

Ik ben nooit uit eigen wil bij de Contrabas opgestapt.

Chrétien Breukers heeft eind 2010 de samenwerking met mij eenzijdig verbroken nadat ik een stuk had gepubliceerd bij deReactor want dat doe je niet: een stuk publiceren bij deReactor als je bij de Contrabas bent (tenzij je Ton van ’t Hof heet).

Het subsidiedossier is voor 70% door mij geschreven. We zouden het samen gaan verdedigen bij het Fonds in augustus 2010. Breukers belde de dag voordien af omdat een oom van zijn vrouw overleden was. Hij wou de afspraak met het Fonds niet verleggen en drong er op aan dat ik alleen zou gaan. Wat ik dan ook maar gedaan heb.

Een maand later kregen we positief nieuws: 18000 euro subsidie. Hoera!

De Contrabas is niet alleen een website maar ook een uitgeverij. Ik was medevennoot in de VOF De Contrabas maar had geen medezeggenschap in de uitgave-politiek en de financiële structuur was voor mij niet transparant. Als medevennoot was ik wel persoonlijk aansprakelijk mocht er financieel iets mis lopen. Ik was dus aansprakelijk voor een onderneming waar ik niets in te zeggen had. Dat gaf geen lekker gevoel.

Dus was mijn voorstel: ik trek me terug uit de VOF De Contrabas, ik vraag 2000 euro voor mijn medewerking en 1000 euro voor een uitgave bij De Contrabas die Breukers me al twee jaar beloofd had. Met de resterende 15000 euro kon Breukers doen wat hij wou. Zijn uitgeverij prefinancieren, auteurs betalen, … om het even.

Ik vond het een faire deal. De 2000 euro was een vergoeding voor de dagelijkse berichtgeving. Chrétien had vrij spel met de rest van het geld. Chrétien vond het niet leuk maar vond de deal op zich wel fair.

Tot ik in december een essay op deReactor publiceerde…..

Met onmiddellijke ingang zegde Breukers onze samenwerking en daarmee ook de overeengekomen financiële regeling op want die sloeg op het komende subsidiejaar 2011.

Intussen had Breukers al Poëzierapport binnengehaald zonder eens te overleggen met zijn zakenpartner en had hij een gedichtenforum opgezet met twee nieuwe medewerkers.

Deze (kinderachtige) affaire is wat mij betreft definitief afgesloten. Ik wens verder noch met De Contrabas noch met Chrétien Breukers geassocieerd te worden.

Jan Pollet