Een vergeten verhuisdoos, tot de rand toe gevuld met archivalia, manuscripten en typoscripten van C. Buddingh’ is onlangs toegevoegd aan de collectie van Erfgoedcentrum DiEP. De doos dook op in het oude woonhuis van de Dordtse dichter op Bankastraat 60. Dat meldt Dordrecht.net.

Belangrijke aanwinsten zijn drie mappen met dagboeknotities uit de jaren 1972-1975, een bundel met 94 dierengedichten, circa 165 andere gedichten en korte verhalen in typoscript, een ongepubliceerd jeugdwerk uit 1931, en liefst 82 handgeschreven bladzijden met gedichten, aforismen en korte verhalen. Daarnaast lagen er zo’n 150 persoonlijke en zakelijke documenten in de verhuisdoos: contracten met uitgeverijen, correspondentie met mede-auteurs als J. Bernlef, Gerrit Komrij, Bert Schierbeek, Hans Warren, Jan Cremer en W.F. Hermans. Curiosa zijn een TBC-verklaring, briefwisselingen met de belastingdienst, staten van inkomsten, lidmaatschapskaarten van DFC, entreekaartjes voor cricketwedstrijden, en zelfs een pakje pijpenragers met ideeën voor zijn zogenaamde kastjes.

Buddingh’-biograaf Wim Huijser, die al kennis nam van het materiaal, spreekt dan ook van een belangrijke aanvulling op de vele stukken van en over Buddingh’ die in het Letterkundig Museum worden bewaard.

Het nieuw verworven materiaal zal samen met de vorig jaar bij antiquariaat Fokas Holthuis aangekochte miniaturen en de via antiquariaat Demian verkregen briefwisseling tussen Buddingh’ en de Vlaamse auteur Gust Gils uit de periode 1954-1960 tot een collectie Buddingh’ worden samengevoegd. Na de in de komende maanden uit te voeren inventarisatie zal deze voor Dordrecht uitermate belangrijke verzameling door de bezoekers van Erfgoedcentrum DiEP op de studiezaal kunnen worden geraadpleegd.