In Trouw van vandaag een artikel van Tom Rooduijn over de Reviana die binnenkort worden aangeboden bij veilinghuis Bubb Kuyper. Het gaat om het uiterst zeldzame bundeltje Terugkeer, door de jonge Reve zelf in elkaar gezet. Daarnaast en voor de verzamelaar is dat waarschijnlijk interessanter brieven aan zijn jeugdliefde Bep Scholte. Een van de gedichten voor haar, ‘Jaloerse critiek’, is geschreven met het oog op zijn rivaal Jan de Bruin. In een brief schreef Reve aan Bep:

Ik vond bij de laatste twee ontmoetingen je keuze niet zo slecht! Je had het gekker kunnen treffen. De jongen maakte een aardige indruk. Maar hij leek me wel érg dom!

De rest van de brieven van Reve aan Bep Scholte ging verloren. Ze zijn verbrand op last van Jan de Bruin. Rooduijn suggereert nog een oorzaak voor de afwijzing van Reve door Bep Scholte. ‘De liefde werd niet beantwoord, wat pijnlijker werd naarmate Scholtes voorkeur manifester uitging naar Jan de Bruin.’

Op de site van Bubb Kuyper valt te lezen dat de manuscripten en de brief tussen de €8.000 en €10.000 moet opleveren. Een zelfde bedrag moet je meenemen voor een exemplaar van Terugkeer.

(foto: website Bubb Kuyper)