Op donderdag las Jean Pierre Rawie op het festival Dichters in de Prinsentuin gedichten voor uit zijn bundel die in het najaar verschijnt. Hij las tevens een gedicht naar aanleiding van de herdenking van Gerrit Komrij in Felix Meritis.