Drie weken geleden hebben we abonnementen verloot van Yindo, de online-bibliotheek. De winnaars zijn: Sylvia Dragstra, Lonneke van Gelder, Paul Gellings, Coenraad de Kat, Annemieke Koning, Charlot Nijdam, Frans Oldersma, Jan Fokko Spanninga en Doeke Sijens.