NBD Biblion maakt op haar site bekend dat het tijdschrift Leesgoed aan het einde van het jaar stopt. Leesgoed is een van de weinige bladen over jeugdliteratuur en bestond sinds 1973 (eerst onder de naam En nu over jeugdliteratuur).

In 2010 is de vormgeving van het blad drastisch aangepast om het blad aantrekkelijk te maken voor een grotere doelgroep, maar de abonnee-aantallen bleven achter.

Volgens de website wordt nog gekeken of het archief nog beschikbaar komt voor iedereen die in jeugdliteratuur geïnteresseerd is.