AERODYNAMISCH WONDER

Gebrandschilderd de vleugels

poederachtig van oppervlak

daarin ronde vensters van licht

Vormtechnisch zeer futuristische

jager, snel als een schaduw

voor radar onzichtbaar

Straalpijpen aan het pijlvormige

lichaam geven het karteling

in luchtwerveling onmisbaar

Aan beide zijden gestroomlijnd

uitvouwbaar een vleugelset extra

voor klapwieken geschikt

Het staat al een poosje stil

in het zonlicht, draagt

twee antennes op zijn cockpit

Elly de Waard

Elly de Waard was aanvankelijk de bekendste rock-criticus van Nederland. Schreef in Vrij Nederland en De Volkskrant, ook over po√ęzie. Publiceerde dertien bundels en enkele bloemlezingen. De meest recente bundel is In het halogeen (2009). In het voorjaar van 2013 verschijnt bij vaste uitgever De Harmonie De aarde, de aarde. Beheert de nalatenschap van dichter Chris van Geel, waaruit in november een keuze uit de brieven verschijnt, Ik ben een onderling onverzoenlijk ratjetoe (Van Oorschot). In december verschijnt een boek met foto’s van Frederique Masselink van Rijn; en gedichten en teksten van Elly de Waard over het bijzondere dichtershuis Vogelwater (De Harmonie).