In een eerder bericht op Tzum werd al bekendgemaakt dat het online magazine Hanta de literaire weblog De Contrabas vanaf 3 december is gaan versterken. Op de weblog werd daarbij een belofte gedaan: ‘Behalve een meer gevarieerde inhoud, zal De Contrabas deze maand met nóg een nieuwigheid komen: Attention on demand.’ Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

‘Uitgevers, schrijvers en organisatoren van literaire evenementen kunnen De Contrabas inschakelen om een titel, een auteur, een compleet fonds, festivals, bijeenkomsten en presentaties onder de aandacht te brengen van literatuurliefhebbers die niet langer alleen via boekenbijlagen, maar ook en vooral via internet het nieuws volgen.’

Een platform voor literaire reclame? Wordt daardoor de reputatie van De Contrabas (hoofdredacteur Chrétien Breukers neemt gewoonlijk geen blad voor de mond) niet lichtelijk aan het wankelen gebracht? Over deze kanttekening was al nagedacht: ‘De Contrabas gaat laten zien dat het kan: samenwerken met uitgevers, schrijvers en organisatoren van literaire evenementen en toch onafhankelijke journalistiek bedrijven.’

Dat klinkt mooi, maar hoe gaan ze die onafhankelijkheid dan waarborgen? Op deze vraag van Tzum antwoordt Breukers:

‘Wij bieden aandacht, of beter: literaire kritiek – geen bij voorbaat positieve aandacht. Literatuur kan alleen overleven, in deze donkere tijd, als de literatuurkritiek kan blijven bestaan, iets wat in veel bladen en kranten, maar ook op menig website weinig kans van slagen heeft. Bovendien: veel aandacht voor literatuur is al on demand, zonder dat daar eerlijk voor wordt uitgekomen. Juist volledige openheid in hoe de aandacht tot stand is gekomen (en onder welke voorwaarden), voorkomt nodeloze ruis op de lijn.’

Het is een mooi streven om de literatuur in het hedendaagse marketingcircus een podium te bieden. We zullen de eerste schreden op het slappe koord dan ook aandachtig volgen.