De literaire websites De Contrabas en Hanta gaan samenwerken. Vanaf morgen zullen redacteuren Liliane Waanders en Bouke Vlierhuis van Hanta bijdragen leveren aan De Contrabas. Het viel de laatste tijd al op dat De Contrabas minder berichten postte dan daarvoor. Eerdere medewerkers vertrokken, waaronder laatstelijk Bart FM Droog die zich volledig met zijn Nederlandse Poëzie Encyclopedie onledig houdt. Van de Verzamelde gedichten van Droog die voor dit najaar aangekondigd stonden bij uitgeverij De Contrabas wordt niets meer vernomen. Daarvoor vertrok medewerker Jan Pollet (na een conflict) die vervolgens samen met anderen Ooteoote oprichtte.

Hanta bestaat sinds 18 april 2011 (‘U wordt dus van harte uitgenodigd om ons via mail, Twitter en Facebook te laten weten wat u er van vindt of te reageren op de daarvoor gebruikelijke plaats. En, omdat dit internet is, kan dat impulsief, anoniem, ongezouten en niet gehinderd door redelijkheid of kennis van zaken. Joepie!’) en wordt vooral volgeschreven door Waanders en Vlierhuis.

Volgens een bericht op de site wil De Contrabas meer een algemeen literaire site worden. De ambities liggen hoog:

Online literaire kritiek en journalistiek heeft de toekomst. Die toekomst zal zich afspelen op De Contrabas, de eerste website die het volledige ‘veld’ kan omspannen.

We zeggen: succes!