In Amsterdam was er weinig rumoer over, maar in Rotterdam ligt het anders. De komst van een roze kast in de bibliotheek verhit de gemoederen. Marcel Möring godwinde al in het Dagblad van het Noorden:

Wat is het volgende: een gele ster voor boeken die over joden gaan? Dit is compleet belachelijk. Het lijkt het Vaticaan wel…

Ook de VVD in Rotterdam vindt de kast die bedoeld is om boeken met een gay thema beter onder de aandacht te brengen een slecht idee. Op hun website staat:

De VVD Rotterdam is tegen het plakken van een ‘regenboogje’ op bibliotheekboeken met een homoseksuele lading. Dit gebeurt in het kader van de ‘maand van de seksuele diversiteit’, en zou de homoparticipatie moeten bevorderen. “Wij denken juist dat dit averechts werkt. Een ‘regenboogje’ kan ertoe leiden dat mensen een boek niet lenen, omdat ze bang zijn voor de reactie van mensen die zien dat zij een boek met een ‘regenboogje’ lezen”, aldus VVD-raadslid Jan-Willem Verheij.

De VVD vreest dat juist jongeren die onzeker zijn over hun seksualiteit door het ‘regenboogje’ af zullen zien van het lenen van dergelijke boeken en dat daarmee het uit de kast komen voor hen extra wordt bemoeilijkt.

In Groningen wordt op 14 februari ook een roze kast gepresenteerd. Vooralsnog zijn er daar geen protesten te horen. De kast komt daar te staan op verzoek van de gemeente:

De Roze kast zal worden ingezet om een nieuwe impuls te geven aan het beleid landelijk en lokaal, om homo-emancipatie binnen de verschillende beleidsdomeinen te ondersteunen en het emancipatieproces in de samenleving te stimuleren.

Doel is dus het beter toegankelijk maken van informatie en literatuur op het gebied van homoseksualiteit dat in de diverse bibliotheken en documentatiecentra verstopt zit. Met de ontsluiting van dit materiaal is/was het bedroevend slecht gesteld. Homorelevant materiaal was nauwelijks te vinden.

Sinds de Roze collectie in de OBA is geopend is de maatschappelijke positie van homo’s, lesbo’s , bi’s en transgenders sterk verbetert. Ze zijn veel zichtbaarder geworden.

De kast zal ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Het zal ingezet kunnen worden bij actuele thema’s die aansluiten bij de thematiek van LGBT, ook folder en flyer materiaal zal op de kast geadverteerd kunnen worden als het aansluit bij LGBT thema’s