Tsjêbbe Hettinga is vandaag op vierenzestig jarige leeftijd overleden. Dat schrijven NRC en de Leeuwarder Courant. Hettinga wordt gezien als één van de grootste Friese dichters. Door zijn optreden in 1993 op de Frankfurter Buchmesse verwierf hij landelijke bekendheid. Zijn bekendste bundel is Vreemde kusten – Frjemde kusten (Nederlandse vertaling Benno Barnard). Ook van zijn laatste bundel Equinox verscheen een tweetalige uitgave: Evening – Equinox. Zijn werk is ook vertaald naar het Engels, Duits, Frans en Spaans.

Hettinga werd geboren in Burchwert, studeerde Nederlands en Fries in Groningen en woonde daarna in Leeuwarden. Kenmerkend voor Hettinga was zijn voordracht. Vanwege zijn slechte zicht was hij gedwongen uit het hoofd voor te dragen. Hij combineerde zijn voordrachten vaak met muziek. Hettinga werd een boegbeeld van de Friese cultuur genoemd. In 2001 kreeg hij de Gysbert Japixpriis (de Friese P.C. Hooftprijs) voor de bundel Fan oer see en fierder.

Op de site van NRC is een artikel van Guus Middag te lezen. Op het weblog van Reinjan Mulder is een interview met Hettinga te lezen.

(foto: screenshot Youtube)

Toen Tzum in 1998 begon als tijdschrift nam Tsjêbbe Hettinga het eerste exemplaar in ontvangst.