In de papieren Leeuwarder Courant het bericht dat de organisatie van de Gysbert Japicxprijs (de Fries P.C. Hooftprijs) heeft besloten om dit jaar niet alleen de winnaar maar ook een shortlist bekend te maken.De Gysbert Japicxprijs (vernoemd naar de zeventiende eeuwse Friese dichter) wordt eens in de drie jaar uitgereikt. De ene keer aan een dichter, de andere keer aan een romancier.

De shortlist is als volgt: Elske Kampen met Fan it glês it brekken; Eppie Dam met Mem sjocht boi; Jacobus Q Smink met Sondelfal; Abe de Vries met Sprankeskyn en Eeltsje Hettinga met Ikader. Op de shortlist staan ook twee inmiddels overleden schrijvers: Tsjêbbe Hettinga met Equinox en Harmen Wind met Heechtiid. Hettinga kreeg in 2001 de Gysbert Japicx prijs voor zijn bundel Fan oer see en fierder. Op het weblog van Abe de Vries reageert Josse de Haan op een mogelijke postume bekroning:

(Ik berijp niet hoe dichters die niet meer leven genomineerd kunnen worden, want de prijs gaat gewoonlijk naar een schrijver die nog leeft. Op zeer korte termijn twee keer de prijs winnen komt ook niet voor. Waarom niet tien kandidaten -waar meer vrouwen bij kunnen- nomineren voor deze voor Friesland belangrijke prijs.) In een reactie op De Haan wijst Abe de Vries op het feit dat de in 1943 gestorven Friese dichter Nyckle Haisma de prijs in 1948 postuum kreeg.

De prijswinnaar van de Gysbert Japicxprijs wordt tijdens het Boekenfeest bij de start van de Moanne fan it Fryske Boek op vrijdag 13 september bekendgemaakt. De adviescommissie bestaat uit Jetske Bilker, Goffe Jensma en Jantsje Post.

(Afbeelding Wikimedia Commons)