Genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs, de belangrijkste Friese literatuurprijs, zijn:

Wilco Berga – Alinne en yn koar (Afûk)
Abe de Vries – Brek dyn klank (Gerben Rypmastichting)
Albertina Soepboer – Herbarium (Frysk en Frij)
Elske Kampen – Man en mem (Afûk)
Eppie Dam – Fallend ljocht (Friese Pers Boekerij)

De adviescommissieleden bestaat ui Bouke Oldenhof, Gerlien van Dalen en Pieter Boskma. De winnaar van de Gysbert Japicxprijs wordt 14 oktober bekendgemaakt in Bolsward.