De Stentor meldt dat Herman Posthumus Meyjes de nieuwe stadsdichter geworden is van Deventer. Als de verwijzing op de Wikipedia-pagina juist is dan kunnen we stellen dat de benoemingscommissie niet aan leeftijdsdiscriminatie doet. Herman Posthumus Meyjes (1927) volgt Lammert Voos op die als stadsdichter een onafhankelijke koers volgde.

Het eerste gedicht van Herman Posthumus Meyjes staat ook op de site van de Stentor. Daarin ironiseert hij zijn eigen ouderdom. Op de site van RTV Oost heeft het gedicht een iets andere regelafbreking.

0