On de weinig verhullende titel ‘brave new crooks’ schrijft auteur en criticus Rob van Essen uiterst negatief over Brave New Books. Hij is niet de enige die het initiatief van de u-vraagt-wij draaien-imprint van de Singel uitgeverijen bekritiseert. Maar Van Essen zegt het wat harder:

Steken ze nu gewoon een middelvinger op naar de literatuur waar ze zelf hun brood mee verdienen of begrijp ik iets niet, en gaat het om iets anders, een parodie, een revolutionaire uitholling van binnenuit, niet het begin van het einde van het boekenvak maar iets… iets…

Nee, ‘t zal gewoon onmacht zijn, blinde paniek die uitmondt in onverschilligheid; zó bang voor de instorting van het boekenvak dat ze zelf alvast beginnen met het ondermijnen van de fundamenten.

Lees de hele column hier.

Rob van Essen (foto: © Jan Glas)