In het nummer 3/4 van Tzum, uit 1998, stond een gedicht van Gideon van Ligten. Licht absurdistisch. Bij eerste lezing denk je dat er een grammaticafout in staat, maar dat was volgens Gideon niet zo. Ik heb de vormgeving iets aangepast, omdat ik het origineel niet meer kan vinden en denk dat het daar anders stond dan in het tijdschrift. Gideon was 23 toen hij dit gedicht schreef. (CP)

Schietgebedje

Het jongetje staat daar

naast het doel verdrinkend

in de kleinste maat voetbalbroek te kijken

naar de groten en te bidden dat ze

de wedstrijd winnen.

Naast hem een man met een krant,

hij leest:

    De eerste gouden medaillewinnaar van de Gay Games is

    gisteravond betrapt toen hij zich in een hotelkamer met

    een dame onderhield. Hij heeft zijn medaille in moeten leveren.

Hij knikt en mompelt: ‘Ach,

Gods wegen is ondoorgrondelijk

en zelden aangenaam.’

Nog in gebed schiet

een verdwaalde jager het jongetje

in zijn rug en wint de wedstrijd

om de grootste prooi.

Een man knikt en

mompelt

Gideon van Ligten

(Foto: Andries de Jong)