Ongeveer een jaar na het verschijnen van zijn biografie heeft schrijver een plaquette gekregen op de plek waar hij zijn jeugd doorbracht, Sluisstraat 4. Het buurtje, een eilandje in de stad, is op de schop gegaan en vormt nu een illegale verblijfplaats voor zwervers en daklozen, die hier vaak wachten voordat ze naar hun opvanghuizen lopen. Aan de achterkant van de Mediamarkt is de foeilelijke plek te vinden. Het bordje, dat even bescheiden is als de schrijver was (het bordje ‘verboden te parkeren’ is groter), hangt hoog, zodat vandalen er met hun klauwen vanaf blijven. Het is mooi dat Anton Scheepstra van uitgeverij Passage en Douwe van der Bijl van de bibliotheek van Groningen zich hebben ingezet om een vergeten schrijver weer een plek te geven in de stad.

voorheen sluisstraat