Joop Schafthuizen, de laatste man van Gerard Reve, houdt weer een iets tegen. Deze keer betreft het de vertalingen van gedichten van Gerard Reve in het Fries. Schafthuizen gaf volgens vertaler Frank Dijkstra in de Leeuwarder Courant eerst toestemming, maar trok die in een later stadium weer in. Het doet een beetje denken aan het eerdere gedoe rondom de biografie van Reve waar Schafthuizen de ene keer iets toezegt en de volgende keer iets verbiedt.

Op de website van Huub Mous is één van de vertaalde gedichten te lezen en een brief van de vertaler.