Arthur Japin mag niet mee naar Sotsji. Dat blijkt uit een brief die minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans vandaag stuurde aan de Tweede Kamer. Japin had in een open brief in de Volkskrant gevraagd of hij mee mocht naar Sotsji om op te komen voor de rechten van homoseksuelen.

In de brief staat:

In het verlengde van deze initiatieven onderzoekt de minister van VWS de mogelijkheden om tijdens haar bezoek aan Sotsji te spreken met leden van Russische LHBT organisaties. Ook het verzoek om een vertegenwoordiger uit Nederland mee te nemen die zich inzet specifiek voor de bevordering van gelijke rechten voor LHBT heeft het kabinet direct ter hand genomen. Navraag heeft helaas uitgewezen dat een accreditatie voor een extra gast van de Nederlandse delegatie niet mogelijk is. Deelname aan de delegatie zonder accreditatie is uit overwegingen die te maken hebben met, in het licht van recente ontwikkelingen, begrijpelijke veiligheidseisen, daarmee niet mogelijk.

Lees de hele brief hier.