‘Een wonderkind van 50’ van Boudewijn de Groot is geïnspireerd op Halbo C. Kool, dichter uit Groningen. Historisch jounalist Beno Hofman maakte in 2009 een mini-documentaire over de tragische dichter en vertaler. Ter gelegenheid van deze Poëzieweek heeft hij de film op YouTube gezet. (De film begint wat wazig, maar dat wordt alras beter.)