Waarom hij ‘sterrenacht’ zonder tussen-n schreef, ben ik vergeten, maar wel herinner ik me het enthousiasme waarmee Leo Vroman meedeed aan de bloemlezing Poëtisch Utrecht. Ik had in 2004 een schoorvoetende mail gestuurd naar Texas en de volgende ochtend kreeg ik een liefdesgedicht retour. Vroman had de Sterrenwacht als plek gekozen omdat hij daar voor het eerst zijn liefde had verklaard aan zijn Tineke. Dat gebeurde in 1938, hij was nog student. (CP)

Nog altijd die sterrewacht

Van alle heelallen
die zich rond ons verenigen
is het onze het enige
en in dit heelal
is van de menige
bewoonde planeten
onze aarde de enige,
en op diens buitenkant
maar 1 Nederland
en daarin 1 Utrecht
waarin
maar 1 Sterrewacht
en daarin
maar 1 herfstnacht
en daarin al zo lang
je enige linkerwang
eerst koud vanwege
de koude regen
toen heet
vanwege
That was November
nineteen thirty eight

Leo Vroman

0