Gisteren herdacht criticus Piet Gerbrandy dichter Leo Vroman op de site van De Gids. Vandaag herdacht Piet Gerbrandy Leo Vroman in de Volkskrant. Apart, omdat Gerbrandy de laatste jaren voor De Groene Amsterdammer schrijft, daarvoor was hij poëziecriticus van de Volkskrant.

Waarschijnlijk was dit in memoriam al jaren eerder geschreven, maar wilde de gestorvene nog niet de daad bij het woord voegen. Dichters overleven in ieder geval de carrières van sommige critici.

Op de site van De Gids eindigt Gerbrandy zo:

gerbrandy de gids

Bij de Volkskrant zo:

gerbrandy volkskrant