Twee Polaregerelateerde beschuldigingen. Lees het interessante artikel op de Dagelijkse Standaard waar met gestrekt been ingegaan wordt op de managers van Polare:

Het vertrouwen in Procures is door haar partners logischerwijs opgezegd, omdat ze als vijand behandeld werden. Ook D&D, Free Record Shop en ECI, nu duidelijk is wat het parasitaire verdienmodel van Procures is geweest bij die andere sterfhuisconstructies.

Daarnaast op verzond het CB (Centraal Boekhuis) een persbericht waarin gereageerd werd op de beschuldigingen van Polare.

In de afgelopen week hebben wij contact gehad met Polare over het voortbestaan van de boekwinkels. Het plan van Polare om haar ernstige financiële problemen het hoofd te bieden was voor ons echter niet acceptabel. Wij vinden dat er bij een dergelijk reddingsplan een gerede zekerheid moet zijn voor een gezonde toekomst, én dat de pijn op een redelijke wijze verdeeld zou moeten worden.

Polare heeft ons gevraagd een miljoenenschuld af te schrijven. Bovendien bleek uit een financiële analyse van het plan dat wij geen vertrouwen konden hebben in de toekomstige betalingen en aflossingen door Polare. Het financiële risico voor CB, en daarmee voor uitgevers en de sector als geheel, is ook naar de toekomst toe te groot. Daarnaast hebben verschillende uitgevers (zowel groot als klein) ons laten weten de leveringen aan Polare niet te willen hervatten.

De verschillende beschuldigingen van Polare aan ons adres werpen wij ver van ons. Het spreekt voor zich dat CB – als logistiek dienstverlener – en de uitgevers belang hebben bij een zo groot en breed mogelijk afzetkanaal. Polare heeft echter al geruime tijd financiële problemen en een aanzienlijke betalingsachterstand bij CB. Wij vinden het dan ook spijtig dat het Polare niet gelukt is om tot een oplossing te komen die aan de positie van alle betrokken partijen recht doet.

Wij betreuren de ontstane situatie voor de medewerkers en klanten van Polare en het boekenvak als geheel. Ieder initiatief dat de gezonde exploitatie en continuïteit van de verschillende historische en belangrijke boekhandels kan bewerkstelligen, zullen wij – waar mogelijk – ondersteunen.

0