Vijfendertigste hoofdstuk

Hoe Hieronimus terugreisde naar zijn geboortestadje Schildburg, en hoe hij daar allerlei veranderingen aantrof.

 1. Hieronimus is geen andere keus gebleven

  Dan zich alweer op reis te begeven,

  Maar nooit eerder gebeurde ‘t

  Dat hij zo diep zat in de put.

 2. Steeds bleek Amalia’s nooit bevroede

  Ontrouw opnieuw zijn gedachten te voeden,

  En in zijn vertwijfeling

  Dacht hij op alle bruggen: ‘spring!’

 3. Wel was in zijn uiterst bedrukte stemming

  Zijn beschermheer in Bayern de bestemming

  Die ik hem te goeder trouw

  Het liefste adviseren zou,

 4. Maar wie door droefheid is bezeten

  Pleegt gewoonlijk zichzelf te vergeten

  En handelt in zo’n toestand

  Eerder dwaas dan met verstand.

 5. Dus in plaats van zich in de gegeven

  Situatie derwaarts te begeven,

  Richtte hij zich op het oord

  Van zijn jeugd en zijn geboort’.

 6. Aangezien hij ongehinderd door derden

  Of andere dingen die hem belemmerden

  Deze keer zijns weegs kon gaan,

  Kwam hij gezond in Schildburg aan.

 7. Hier heeft hij bij aankomst ervaren

  Dat er veel zaken veranderd waren

  In de afgelopen tijd

  Van zijn lange afwezigheid.

 8. Zijn moeder, hoewel niet overleden,

  Leefde gezien de omstandigheden

  Niet te best: het arme mens

  Zat dicht tegen de armoegrens.

 9. Een van zijn broers had reeds het heden

  Moeten verlaten, terwijl een tweede

  Ondanks een klein hartinfarct

  Zijn geld verdiende op de markt.

 10. Zijn oudste broer had een vrouw gekozen,

  Die door haar lelijkheid allen deed blozen,

  Maar zij was zo steenrijk dat

  Hij dat met plezier vergat.

 11. Verder bleek dat zijn oudste zuster

  Getrouwd was met de lokale kuster;

  Zij, tevreden met hun keus,

  Leefde vredig en harmonieus.

 12. Zus Gertrud had van de procurator

  Een kind gekregen, maar de man bleek geen pater

  Familias, want na een week

  Liet hij zijn gezin in de steek.

 13. Ze moest, bij gebrek aan andere nering,

  Contact onderhouden en ruime verkering

  Met rijke jongelui van stand

  En leefde van de hand in de tand.

 14. Een andere zuster deed bij een oude

  Weduwnaar dienst en bestreed er de koude,

  En ook zij was zeer content

  Met dit vreedzame arrangement.

 15. Alleen zijn allerjongste zuster,

  Een bloem van een meid, genaamd Liguster,

  Woonde nog bij haar moeder in,

  Als steevaste troosterin.

 16. Maar hoewel de familiekringen

  Hieronimus hartelijk ontvingen,

  Die geen zicht- of ruchtbaarheid

  Had vertoond in al die tijd,

 17. Kon hij zich allerminst permitteren

  Zich hier als luilak te installeren,

  Daarom werd meteen alvast

  Op een oplossing gevlast.