Het was een jarenlange traditie. Aan het begin van de Boekenweek presenteerde HP/De Tijd de ‘Literaire Pikorde’. Een lijst van veertig personen die ertoe doen in het boekenvak. Maar het tijdschrift is gestopt met de ‘Literaire Pikorde’.

Aan Tzum.info laat Jan Zandbergen weten dat de ‘Literaire Pikorde’ dit jaar voor het eerst online gepubliceerd wordt op Boekblad, het tijdschrift voor het boekenvak. Vandaag moet de lijst online komen te staan: ‘Ik hoop zonder login, dus vrij toegankelijk.’