Saskia van der Lingen, Irene Spijker en Arend Jan Bolhuis reageren vandaag met een ingezonden brief in NRC Handelsblad naar aanleiding van een bespreking van het derde deel van De Bijbel voor ongelovigen. Niet de bespreking is de steen des aanstoots, maar de tekst van Guus Kuijer zelf. De briefschrijvers, leden van het vertaalteam van de Nieuwe Bijbelvertaling, vinden namelijk dat de tekst van Kuijer wel heel erg dicht tegen de tekst van de NBV aanschurkt.

Nergens in de drie delen van De Bijbel voor ongelovigen staat echter ook maar iets van een bronvermelding. Soms neemt Kuijer grote stukken tekst uit ‘de originele Bijbel’ letterlijk over, zoals de dialogen tussen God en Abraham in deel 1, tussen Simson en de diverse Filistijnen in deel 2, en een flink deel uit het onsterfelijke klaagleid van David bij de dood van Saul en Jonathan in deel 3, om slechts enkele voorbeelden te noemen.