Schrijver Frank Westerman roept in een open brief voetballer Arjen Robben op om zich achter zijn streekgenoten te scharen in het gasbevingsgebied van Groningen. In Bedum, waar Robben vandaan komt, is Westerman getuige van de sloop van een huis dat door de aardschokken onbewoonbaar is verklaard.

Een vader uit Loppersum heeft uit voorzorg hemeltjes boven de bedden van zijn kinderen gebouwd: stévige hemeltjes tegen vallend gesteente. Arjen, wist jij dat het al zo ver was? Ik niet.

Volgens Westerman zoekt het Groninger aardbevingsgebied een ambassadeur. ‘Iemand van aanzien, die alom wordt bejubeld een aanbeden. Iemand die recht op zijn doel afgaat.’ Hij doet een beroep op Arjen Robben die momenteel schittert in het Nederlands elftal.

Als zoon van het Boterdiep wiens naam tot voorbij de Beringstraat wordt gekend zou jij de zaak van de gasbevingen beter dan wie ook – nationaal én internationaal – voor het voetlicht kunnen brengen. De Groninger aardbevingszone waar jij vandaan komt heeft een publicitaire pleitbezorger nodig. Niemand past die aanvallersrol beter dan jou. Hij komt je toe.

Westerman zal aanstaande zondag in het kerkje van Wittewierum zijn open brief voorlezen tijdens de Abt Emo-lezing.