Tubantia schrijft vandaag dat Jan Cremer zich verzet tegen plannen ‘die het definitieve einde betekenen van het aan hem gewijde museum.’ Het Balengebouw van woningcorporatie De Woonplaats, zou een andere bestemming krijgen. Volgens Directeur Kooiker van De Woonplaats zijn Cremer en zijn stichting er niet in geslaagd ‘een sluitende exploitatie te krijgen.’

Jan Cremer wil dat het Balengebouw behouden blijft ‘als instituut voor kunst. Het zal niet zo zijn dat een slimme woningcorporatie, die zich indertijd als mecenas op de voorgrond drong en het gebouw voor een symbolisch bedrag overnam, wegkomt met financieel aantrekkelijker plannen.’

Volgens Tv.Enschede.Fm wordt een aanbouw van het Balengebouw ‘waarop een reliëf is aangebracht dat gebaseerd is op de voorkant van het boek Ik Jan Cremer‘ mogelijk weer afgebroken.