Voor een debuutprijs komen vrouwen nog wel in aanmerking, maar als het een grote prijs betreft, verdwijnen de vrouwen vanzelf van de lijst. Zelfs van de longlist of tiplijst. Nanda Roep keek naar de hoeveelheid vrouwen op de lijst, het werd een zoekplaatje.

In de jury zitten overigens wel veel vrouwen:
• Job Cohen, voorzitter
• Veerle Vanden Bosch, chef boeken De Standaard
• Karl van den Broeck, chef boeken De Morgen
• Toef Jaeger, recensent voor NRC Handelsblad en nrc.next
• Daniëlle Serdijn, recensent De Volkskrant
• Joost de Vries, literair criticus voor De Groene Amsterdammer