De Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden hebben bijna dezelfde cultuurbijlage. Afgelopen week werden de beste cd’s voorstellingen, cd’s, films en natuurlijk ook boeken bekend gemaakt. We geven de toplijsten uit het noorden even door.

Joep van Ruiten

1 Peter Terrin – Monte Carlo

2 Jan van Mersbergen – De laatste ontsnapping

3 Gogol – Dode zielen

Rosalien Koster

1 Daan Heerma van Voss – Het land 32

2 Bregje Hofstede – De hemel boven Parijs

3 Paul Auster – Bericht uit het innerlijk

André Keikes

1 Eva Meijer – Dagpauwoog

2 Miek Zwamborn – De duimsprong

3 Roelof ten Napel – Constellaties

Wat in de Groningse bijlage ontbreekt is natuurlijk de top 3 van Friese romans. Volgens Doeke Sijens zijn dat:

1 Josse de Haan – Frou mei mandoline op sofa

2 Dam Jaarsma – Mearkes út ’e Wâlden

3 Ferdinand de Jong – Bedoarne hannel