De Slegte Antwerpen komt op de beurs in Maastricht met een curieus handschrift uit de collectie van Gerrit Komrij. Het gaat om een 19e eeuws handschrift van 58 bladen getiteld ‘De lof der Stront’. De auteur van het werk is onbekend, maar Komrij zelf schreef het toe aan een schrijver ‘Uit de school van Pieter Boddaert Junior’.

Komrij vond het handschrift in de bibliotheek van Kaapstad, toen hij daar onderzoek deed voor zijn bloemlezing Zuid-Afrikaanse poëzie (Die Afrikaanse poësie in ’n duisend en enkele gedigte, 1999) De tekst werd vervolgens uitgegeven door De Carbolineum Pers (2000).

De catalogus van De Slegte haalt Komrij’s inleiding bij die uitgave aan:

[De lof der stront] bleek het langste scatologische gedicht dat ik ooit had gezien (ik heb wat scatologische gedichten gezien) en bovendien van hoge kwaliteit, met alle fijnzinnigheden die men mag verwachten van een vooraanstaand strontdichter.

Het handschrift wordt dit weekend te koop aangeboden op de internationale antiquarenbeurs in Maastricht. Voor € 1500,- is het handschrift van u.