De Haarlemse schrijver L.H. Wiener is zojuist benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Wiener is één van de veertien Haarlemmers die dit jaar een Koninklijke onderscheiding krijgen. Wiener krijgt de onderscheiding onder meer omdat hij

met de door hem gecreëerde combinatie van gevoeligheid en distantie, van lichte (zelf)spot en diepe ernst (…) de lezer een uitweg en de spiegel [biedt] waarin hij kan durven kijken. De ‘tover van de taal’ kan volgens Wiener gruwel, verdriet en gemis omsmeden tot inzicht, aanvaarding en rijkdom.

Afbeelding: © Jan Glas