Bij Trouw mag hij niet vloeken in zijn column, bij De Groene Amsterdammer wel. In die laatste column gaat Gerbrand Bakker in op het telkens weer opduikende fenomeen van mensen die boos worden als een personage een vloek gebruikt.

We moeten terug, vind ik. Naar een kleine, overzichtelijke, begrijpelijke wereld. De meneer die mij in feite verbiedt te vloeken in boeken vind ik onverdraagzaam en betuttelend, daar ben ik achter.

Lees de rest hier.