Op veler verzoek plaatsen we nog een ‘gedicht’ van Franz Kafka. Vertaler Ard Posthuma kreeg vorige week de Brockway Prize voor zijn vertalingen. Op Tzum lieten we een vertaling zien van een verhaal van Kafka, dat Posthuma in de vorm van een ‘moordlied’ berijmde. Aangezien prozavertalingen, hoe nauwkeurig ook, ten onrechte de indruk wekken dat het mogelijk zou zijn Kafka’s ‘beeldende precisie’ ook maar te benaderen, huldigt Posthuma de stelregel ‘dichterbij door afstand’. We mochten nog een tweede vertaling publiceren.

De bomen

Bomen in de sneeuw zijn wij,
schijnbaar rusten ze vlak op de grond,
met één vinger schuif je ze opzij –
Nee, dat kun je niet, zo hecht
verbonden als ze zijn,
maar kijk goed, ook dat is schijn.

Franz Kafka (Vertaling Ard Posthuma)